Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dělat při podezření na týrání zvířat

22. 3. 2017

OZNÁMENÍ při podezření TÝRÁNÍ ZVÍŘAT

Převzato se stránek Klubu ochránců zvířat

Zástupci neziskové organizace nemají žádnou pravomoc na podezřelá místa vstupovat, zvířata odebírat, či jim poskytovat přímou fyzickou pomoc. Naše kroky by byly protiprávní a nevedly by ke zlepšení situace. Od toho jsou zde pravomocné, státní instituce. Při podezření na týrání zvířat se musí dodržet jistý postup ohlášení, vyšetření a posouzení situace.

Proto jsme se rozhodli uvést zde základní správné kroky vedoucí k vyšetření situace, která se Vám nelíbí, a nesouhlasíte s ní.

115-121022215240.jpg„Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“ Tak zní preambule zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, základního právního předpisu týkajícího se ochrany zvířat, na jehož základě je postavena činnost všech státních orgánů ochrany zvířat v České republice. Těmi jsou především Ministerstvo zemědělství, včetně Ústřední komise pro ochranu zvířat, a orgány veterinární správy.

Ještě než začneme, uvedeme zde tři klasické situace, se kterými se můžete setkat, budete s nimi konfrontováni a budete hledat řešení.

 1. setkání se s týraným zvířetem umístěným u svého majitele (vyhublý, poraněný pes za plotem bez misky s vodou či žrádlem)
 2. nález mrtvého, viditelně utýraného zvířete (oběšený pes v lese)
 3. nález živého, živých týraných zvířat (nález odložených štěňat v lese v látkovém pytli)

KROK 1
Prvním a hlavní krokem z vaší strany je oznámení na podezření z týrání zvířat a to na příslušnou veterinární správu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či - zejména v akutním případě - na Policii ČR. Oznámení můžete být podáno písemně i ústně. Můžete uvést své jméno, nicméně můžete oznámit své podezření i anonymně. OZNÁMENÍ MŮŽETE PODAT ON-LINE, TISKOPIS
ZDE!

Někdy se může stát, že najdeme viditelně utýrané, již mrtvé zvíře. V tomto případě máme také možnost něco udělat a nenechat takové zvěrstvo bez povšimnutí. Máme možnost tuto situaci oznámit na Policii ČR, obvodní oddělení v daném místě a podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin týrání zvířat. Policie ČR by měla na místě zajistit základní ohledání a s největší pravděpodobností ve spolupráci s veterinárním lékařem vyšetření mrtvého zvířete (fyzické ohledání, pitvu či toxikologické vyšetření dle dané situace). A zde můžeme jen doufat, že trýznitel bude dopaden a následně potrestán.

V případě nálezu týraného, ještě živého zvířete okamžitě kontaktujte zástupce městského či obecního úřadu v dané lokalitě. Zástupce by se dle zákona měl o nalezené zvíře postarat a podniknout další návazné kroky.

Jaký je správný postup při oznámení týrání zvířete na známého pachatele:

 • Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení... apod.)
 • Napsat si jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byli svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji.
 • Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.).
 • Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie.
 • Obrátit se na Policii České republiky, městskou policii, krajský či obecní úřad, krajskou veterinární správu.

Příslušná veterinární správa je povinna celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila, tj. majitel zvířete.

 milotice250.jpgKROK 2
Pokud týrání zvířete bude potvrzeno, dojde k odebrání týraného zvířete. Odebrání zvířete může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání - v případě, že se jedná o přestupek - řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.).

Novela zákona 273/2008 o Policii ČR přinesla novou možnost vstupovat policii na pozemek, kde je podezření pro týrání zvířat, což bývalo velmi palčivým problémem, když majitel nebyl přítomen nebo odmítal policii vpustit.

Člověk, který zvíře týral či utýral, se tak dopustí trestného činu týrání zvířat, za který hrozí trest odnětí svobody na dobu až pěti let.

Co se považuje za týrání zvířete (podle zákona č.246/92 Sb.)

 • Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
 • Omezovat výživu zvířete.
 • Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
 • Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
 • Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek… apod.).
 • Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
 • Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. (důvody k usmrcení naleznete ve zmiňovaném zákonu).

Zákon zakazuje týrání zvířat i všechny formy propagace týrání zvířat. Jeho účelem je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

Zákon stanoví, které činnosti jsou považovány za týrání zvířat, důvody k usmrcení zvířete, upravuje ochranu zvířat při usmrcování, použití znecitlivění, ochranu zvířat při veřejném vystoupení a povinnosti pořadatelů těchto akcí, ochranu zvířat při přepravě. Stanoví podmínky, které je nutno dodržovat při chovu hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech, podmínky chovu a ochrany pokusných zvířat a podmínky ochrany volně žijících zvířat. Dále zákon stanoví orgány ochrany zvířat a jejich působnost, upravuje rovněž správní delikty a přestupky na úseku ochrany zvířat.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář