Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ztratila se vám kočka?

Co dělat, když se vám ztratí kočka:

Je rozdíl, když se ztratí kočka bytová, která nechodila ven a nějakým nedopatřením se ven dostala a když se domů nevrátí kočka zvyklá sama chodit ven.


Kočka, která chodí sama ven se nebojí a neztratí se, důvodem, že nepřijde domů, může být nehoda, proto obejděte okolí silnice, prohlédně škarpy, křoví, zda kočka neleží někde zraněná. Druhým nejčastějším důvodem je, že kočka vleze někomu do sklepa, kůlny apod. a je tam omylem zavřená, proto obejděte sousedy a požádejte je, aby své sklepy, kůlny apod. prohlédli a důležité je - v noci v tichu obejít okolí a volat na kočku a naslouchat, zda se odněkud neozývá mňaukání. Toto opakujte i několik nocí po sobě.


V případě, že se ztratí nějakým nedopatřením kočka, která ven nechodí a žije pouze v bytě, bude se kočka venku velmi bát, neuteče daleko a bude skrytá někde v křoví, pod autem apod. Kočka se může venku natolik bát, že se vám přes den na zavolání neozve, proto je nutné:

- volat, volat a volat (kočku), ale co nejpozději večer, co nejdříve ráno, dokud je klid. Pro kočku, není pro ní přirozené přebíhat přes volná prostranství, takže bude pravděpodobně někde hodně blízko, kam mohla odejít podél zdi (pod auty, ve křoví)

- nechat v blízkosti místa ztráty jídlo a vodu, i když je pravděpodobné, že stresovaná kočka na jídlo nepřijde

- vylepit po okolí co nejvíce cedulek s popisem a nejlépe fotografií kočky - a nezapomenout vypsat odměnu, vylepit na frekventovaná místa v místě ztráty zprávu o ztrátě, nejlépe s fotkou a odměnou (hospoda, samoobsluha, škola - děti jsou velmi všímavé, úřad, autobusová zastávka, nádraží, obchody se psím krmivem a veterina ap.)

- pokud má kočka např. z okna přístup na střechu pokusit se obhlédnout s vyššího místa dalekohledem blízké střechy, není-li zapadlá v okapu či v nějaké škvíře a poslouchat, zda se odněkud neozývá mňoukání

- podívat se na svět z pohledu kočky - to v praxi znamená zvážit, kam mohlo malé mrštné a šíleně zvědavé stvoření, podle toho, co vidí z výšky 15 cm od země, zalézt či zapadnout. Důležité je informovat se v okolí, zda v době ztráty kočky nebyla otevřená prostora (garáž, sklep, kotelna, sklad. popř. nezastřešený výkop apod.) kam by kočka mohla vlézt a po zavření už se nedostala ven.

- zavolat na příslušný (městský, místní, obecní) úřad, zda v místě ztráty nepořádal odchyt zvířat

- obvolat útulky v okolí, a to několikrát po sobě v rozmezí několika týdnů - jejich provozovatelé leckdy ztráty a nálezy koček leckdy nikam nezaznamenávají, někdy je lepší útulky přímo navštívit

- kontaktovat pejskaře v okolí s dotazem, zda při venčení kočku neviděli nebo od někudy neslyšeli slabé mňoukání. A kontaktovat též krmičky toulavých koček v okolí, zda jim nepřibyl strávník, k němuž se původní kočky nechovají vstřícně


- pomoci vám může Psí detektiv.cz a pokud jste z blízkého okolí Hodonína, napište nám na náš e-mail, pošlete fotku kočky a rádi vám ji zveřejníme na našich stránkách nebo FB

- navšívit myslivecké sdružení a veterináře v okolí a informovat o ztrátě, nejlépe s fotkou

- poprosit technické služby o pomoc, kdyby se zvíře našlo např. přejeté u silnice

Seznam útulků najdete zde.


Kdy a jak dlouho hledat?
Večer je vhodný k zahájení hlavního hledání. Je vhodné se řídit ročním obdobím. V létě hledejte později než v zimě. Důležité heslo: kočky obecně a zejména kočky ztracené (tedy dezorientované a ve stresu) vždy vycházejí ze svých skrýší až po setmění a v době, kdy je již všude klid. Nejlepší doba k hledání až po půlnoci. Čím delší dobu (= čím vyšší počet hodin) budete večer svou kočku hledat, tím je větší pravděpodobnost, že ji najdete. Zejména první večer je vhodné hledat, dokud budete moci, nejlépe 3-4 hodiny. S každým večerem, kdy je vaše kočka ztracená, se snižuje pravděpodobnost jejího nalezení.

Jakým způsobem hledat?
Hledejte stejným způsobem, jako jste hledali v okamžiku ztracení kočky, to znamená, že s hledáním začněte v domě a před domem, kde ke ztrátě došlo, a pokračujte v kruzích do vzdálenějšího okolí. Hledejte tiše, ale zároveň svou kočku volejte jménem. V pravidelných intervalech se zastavujte a naslouchejte tichu. Pokud se někde ozve mňoukání, je to zpravidla signál, že je vaše kočka někde v pasti, z které se nemůže sama dostat. Pak jděte tímto směrem a střídavě tiše volejte a naslouchejte, jste pravděpodobně u cíle hledání.

Nezapomeňte na technické podlaží, eventuelně sklep vašeho domu. To je místo, kde je nejvíce kočičích skrýší a kde je tedy velmi pravděpodobné, že se vaše kočka ukryla. Vůbec si nevšímejte toho, že jste technické podlaží či sklep jednou prohlédli a že si myslíte, že tam vaše kočka není. Tato místa je nutné prohlížet soustavně a opakovaně.

První večer hledání je důležité si vzít s sebou misky s vodou a misky s jídlem a tyto misky rozmístit na vhodná místa. Vždy dejte misku s vodou a vedle ní misku s jídlem. Vhodná místa jsou tato:

* v domě - sklep, technické podlaží, suterén vašeho domu, kde nikdo nechodí, půda nebo nejvyšší podlaží, kam nikdo nechodí
* před domem - k oknům do sklepa, k dírám do technického podlaží, na dvůr, do křoví, ke kůlně, za garáž, do skladu a do jiných prostor, kde je možnost skrýše
* v okolí domu – za popelnice, k plotu, za plot, na zeď, na střechu kůlny, na střechu garáže, pod lavičku apod.

Misky je třeba dávat vždy tam, kde "nechodí lidé, ale mohly by tam chodit kočky". Není příliš vhodné dávat misky tam, kde by je mohli vyjíst psi na procházce. Misky by měly být malé a nenápadné, jídla by v nich mělo být pouze málo. Do každé misky dejte jen asi dvě lžíce konzervy, aby se jídlo zbytečně nekazilo. Vhodnější je konzerva než suché krmení, a to z těchto důvodů: venku suché krmení při dešti zmokne, ve sklepě konzerva více voní a přiláká vaší kočku k večeři. Miska s vodou je vhodná skleněná nebo z průhledné umělé hmoty. Zejména ve sklepě či v jiném uzavřeném prostoru je vhodné na misku s vodou udělat z vnější strany fixem rysku "ponoru" (tj. čáru, kam až voda sahá). Pokud při příští návštěvě bude v misce vody méně, než kam sahá ryska, znamená to, že z misky někdo pil – pravděpodobně vaše kočka.

Jak často hledat?
Hledat je nutné pravidelně každou noc. Každé ráno před rozedněním je vhodné ještě krátce projít okolí vašeho domu. Při každém dalším hledání je nutné obejít všechny rozmístěné misky a zkontrolovat jejich stav. Pokud jídlo neubylo, je vhodné staré jídlo vyměnit za nové. Pokud jídlo zmizelo, je to pro vás signál zvýšeného hledání v tomto místě. Nejlepší je naplnit misku znovu jídlem a poodejít, ale pouze na správnou vzdálenost – aby si případná kočka myslela, "že je čistý vzduch" a abyste na misku s jídlem dobře viděli. Je vhodné se na tuto strážní službu vybavit baterkou a v případě návštěvy misky kočkou si na kočku posvítit. Sice ji pravděpodobně světlem na chvíli zaženete, ale to nevadí, protože zjistíte, zda se jedná o vaši ztracenou kočku či o kočku volně žijící.

Jak postupovat, pokud svou kočku spatříte?
Pokud spatříte u misky s jídlem svou kočku, máte téměř (ale pozor ne zcela!!!) vyhráno. Když vaše kočka začne jíst, nechte ji chvilku jíst a pomalu se přibližujte. Pokud vás uvidí, mluvte na ni konejšivým hlasem a volejte ji jménem, ale zastavte se. Pokud se vaše kočka pustí zase do jídla, opět se přibližujte, ale pomalu. Stále ji volejte a kousek od ní si sedněte na "bobek", abyste se jí nezdáli moc velcí. Natáhněte k ní ruku a snažte se jí pohladit. Nedělejte prudké pohyby. Pokud ji uchopíte, nesmíte ji už pustit, ani kdybyste měli být poškrábaní. Nezapomínejte, že vaše kočka je k smrti vyděšená a může se stát, že vás nepoznává. Jistější je, mít sebou přepravku! V případě, že se vaše kočka nenechá uchopit a v posledním okamžiku vám uteče, nevadí. Sledujte, kam se běží schovat. Pokud zmizí někde do sklepení, nebo někam, kam se za ní nemůžete protáhnout, nevadí. Vezměte misku s jídlem a dejte ji k místu, kde jste ji viděli naposledy.

Jak postupovat, pokud svou kočku nemůžete chytit?
Pokud jste svou kočku bezpečně poznali ale vyděšenou kočku se vám venku nedaří chytit, nastává pro vás doba "odchytu".

Je vhodné postupovat takto:

Okamžitě zatelefonujte do útulku, ze kterého kočku máte, nebo pokud máte kočku odjinud, zatelefonujte do útulku a zeptejte se na možnost odchycení ztracené kočky nebo zapůjčení sklopce k odchytu.
Buďte nápomocní při odchytu, pokud jste se dohodli na samostatném odchytu, pozorně vyslechněte pokyny k odchytu a přesně je dodržujte.
Jedná se zejména o tato pravidla:

* odchytovou klec nikdy neponechte bez dozoru, v případě odcizení byste tuto klec hradili
* odchytovou klec naličte na vhodné místo, to je tam, kde je nějaké křoví, kde nechodí moc lidí, kde není příliš volné prostranství
* odchytovou klec naličte v noci, nejvhodnější doba je po desáté až jedenácté v noci
* jako návnadu použijte uzenou makrelu nebo vařené filé (jsou silně cítit) nebo oblíbenou potravu vaší kočky
* odchytovou klec naličte pečlivě, proveďte jeden zkušební pokus
* své strážní stanoviště volte spíše dále od místa nalíčení klece, nebojte se, že neuslyšíte "sklapnout" klec
* strážní službu držte v naprosté tichosti a pokud možno nehybně, můžete strážit i sedíc v pootevřeném autě (nejvhodnější varianta, pokud je to technicky možné, protože pro kočku již nejste "osoba" ale "auto")
* pokud se kočka chytí, nikdy odchytovou klec neotvírejte na volném prostranství, vždy ji přikryjte dekou či hadrem a odneste do uzavřené místnosti a tam teprve kočku vysvoboďte
* obrňte se trpělivostí, protože odchyt může trvat i několik hodin či nocí
* pokud víte, že kočka na stanoviště chodí, ale nechce vlézt do klece, nepřestávejte chytat, kočka do klece nakonec určitě vleze.


 

Nestačí vám výše uvedené informace? Zavolejte nám na telefon 724 142 463 nebo pište přímo na e-mail kocky.sos@seznam.cz - rádi vám poradíme!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re

(Kristýna , 18. 10. 2022 22:05)

Děkuji Vám velmi za odpověď. Jsem přesvědčena, že informovanost lidí o významu či dokonce nutnosti kastrace koťat, hlavně kocourků, před vypuštěním ven je mizivá. Na vesnici má spousta lidí venkovní kočky, běžně se koťata nechávají s volným výběhem ven, nekastrují, neočkují, ztrácejí a nahrazují novými. Je to velmi smutná realita. Strašně mě i děti mrzí, že jsme o ně přišli.

Re: Re

(Kočky SOS, 18. 10. 2022 22:35)

Ano, víme, že to tak na vesnici pořád je, proto jsem psala že se každý rok takto ztrácí tisíce koťat, ... a ano, nahrazují se novými, jako by to byla věc. O to více nechápu, že pokud toto víte, že je to špatně, že jste se toho stala součástí.

Ale teď je hlavní nevzdávat to.
Ti kocourci se nevypařili, někde prostě jsou, na cizí zahradě, v jiné ulici ...
Využijte vše co by mohlo fungovat - letáčky, hlášení rozhlasem, prostě jak jsem psala. A zkuste vyrazit i na noční obchůzku a volat na ně jak jste byla zvyklá. V noci kdy je ticho a klid je větší šance, že by se mohli ozvat. Někde prostě jsou a hledání musí být první dny intenzívní, opakované.
Držíme palce.

ztracená koťata

(Kristýna, 18. 10. 2022 21:20)

Dobrý den, ztratili se nám dva téměř čtyřměsíční kocourci bratři, od začátku bydleli u nás doma v zádveří a garáži, po cca 3 týdnech jsme je pouštěli na chvíli na zahradu vždy pod dohledem, na čiči hned přiběhli ke dveřím, před třemi dny se ale ani jeden nevrátil, bydlíme uprostřed vesnice, myslíte, že prostě utekli? co se s nimi nejpravděpodobněji stalo/ stane? nikde v okolí je nikdo neviděl, teď už vím, že jsme měli čekat do kastrace, myslíte, že je nějaká šance, že přežijí, že je někdo někde objeví? Děkuji za odpověď

Re: ztracená koťata

(Kočky SOS, 18. 10. 2022 21:34)

Je nám tak líto, že to víte až teď, že koťata nesmí být venku ... mrzí nás, že jste si informace nezjistila dříve.
Takto se ročně ztratí tisíce koťat, která pak skončí pod koly aut, jako zubožení bezdomovci, v lepších případech v útulcích.
Ani moc nechápeme, proč jste je měla jen v zádveří a garáži. Vždyť pokud jsou kontkatní, k člověku mazliví, tak jim musí být tak smutno, že nemůžou za vámi ...

Koťata neutekla, oni prostě nemají žádné orientační schopnosti, nemají vůbec žádnou zkušenost, jsou to mláďata, nezkušená zrovna jako děti.
O to těžší je jejich hledání, protože nefunguje to, co je v příspěvku pod který píšete. Tam se jedná o kočku dospělou.

Měla byste upozornit všechny sousedy v širokém okolí, všude kde se dá roznést letáčky s fotkou koťat a kontaktem na sebe. Dát letáček na poštu, obchod - kde chodí více lidí. To je základ, protože musí lidé vědět, že koťata jsou hledaná, jinak je může někdo vidět, ale nic neudělá ...
Také doporučuji to opakovaně dát do nějaké místní skupiny na facebooku a požádat o vyhlášení rozhlasem v obci.
To je asi tak všechno co můžete udělat.

Držím palce koťatům, ať se najdou a vezměte je prosím domů, normálně mezi rodinu a užívejte si jejich přízně, měkkého kožíšku a předení.

Květa 28.6 2020

(Mica, 28. 6. 2020 9:21)

Dobrý den 17.6 2020 se mi Stratila kočka celé ty dny po ní pátráme ale nic voláme na ní nevím už jak ji mužu najít může se toulat tak dlouho máme ji už 5 let a nevím jestli se jí něco nestalo děkuji

Re: Květa 28.6 2020

(Kočky SOS, 29. 6. 2020 12:59)

Dobrý den,
nevím co vám poradit, na co se ptáte? Všechny rady a návod, jak hledat kočku, máte v tom příspěvku, pod který nám píšete.
Rozvěsit letáky s kontaktem na sebe, obejít sousedy, aby zkontrolovali své sklepy, kůlny ..., nechat to vyhlásit místním rozhlasem.

Pokud kočka chodí ven, tak se jí může cokoliv stát, může ji srazit auto, může se chytit do želez (které mnoho lidí nastražuje na kuny, přestože se to nesmí), mohl ji nějaký soused, kterému vadí, že kočky chodí na jeho pozemek, zastřelit ...
Je lepší mít zabezpečený pozemek, aby kočka nemohla opustit vaši zahradu.

kočička

(ilona, 8. 11. 2015 3:05)

dobrý den,stratila jse nám 28.4 2015 kočička jménem pralinka skošeli jsme vše co jste napsali ale zatím jsme ji nenašli byla mourovata bílá náprsenka i tlapky na hlavičce a po těle měla rezavé fleky.nenašla jse nám uměla aportovat a když chtěla jídlo nebo vodu tak mnaukala jako když odpovídá děkuji za informace

Re: kočička

(Kočky SOS, 8. 11. 2015 11:54)

Dobrý den, tyto rady jsou velmi účinné během prvních dnů po ztrátě kočky, ale samozřejmě, nemůžeme nikomu stoprocentně zaručit, že svou kočku najde. Je nám líto, že se vaše kočka nenašla.