Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva za 1. Q 2010

2. 5. 2010

 Zpráva o naší činnosti
za 1. čtvrtletí roku 2010LEDEN

12.1. jsme přijaly kocourka Trampa, kterého jeho majitel zanechal opuštěného ve stájích v kasárnách. Tramp měl velké štěstí - ještě než jsme jej stačily dát do nabídky, byl 26.2. umístěn k páru důchodců do Hodonína.
20.1. jsme jely do Mutěnic pro Pata a Mata, dva kocoury, které jejich majitel vysadil v Mutěnicích, kde si našli pelíšek v malé papírové krabici před obchodem.


Mat se nového domova již dočkal

V lednu našli domov: Kris, Medlin, Evička, Pavučinka, Erin, Šivon, Majkl.
Do depozit přijato: 3, umístěno: 7. ÚNOR

9.2. jsme z hodonínského nádraží přivezly zrzavého Samuela, který se tam již delší dobu bezprizorně potuloval.
10.2. jsme jely k domovu důchodců pro černou Kristýnku. U nás bohužel umřela.
18.2. jsme odchytávaly a vezly na kastraci tři kočky v Radějově. Jejich majiteli jsme již jednou s přemnožením koček pomáhaly, a sice v listopadu 2006, kdy jsme od něj přivezly 22 koček. Tentokrát jsme mu kočky vykastrované vrátily.
23.2. jsme odchytly a nechaly vykastrovat 3 kočky od obchodu v Mutěnicích, po kastrace jsme je vrátily zpět.
26.2. jsme jely pro kočku, která se octla na terase obytného domu v Hodoníně. Odchyt byl komplikovaný, protože při něm kočka spadla do sklepa advokátní kanceláře, která má v domě sídlo. Po kastraci jsme ji vrátily do Sadové ulice do bloku domů, odkud si myslíme, že se tam dostala. Byla plachá.
V únoru našli domov: Tobiáš, Rozmarýnek, Vadim, Tramp, Samuel.
Do depozit přijato: 2, umístěno: 5. BŘEZEN

1.3. jsme jely do Strážnice pro kříženku britské kočky Efinku, která tam spala u činžáku pod schodama. Patrně patří pánovi, který tam má hodně koček, o něž se nestará a které krmí a nechává kastrovat naše známá. Efinka je plachá a není zatím v nabídce.
Téhož dne jsme vyzvedly a nechaly vykastrovat 2 kočky od pána v Bojanovicích, který tam krmí plaché kočky, dále 2 kočky ve Strážnici a 1 kočku ze zahrádek v Hodoníně. Všechny byly po kastraci vráceny zpět.
4.3. nám děti ze sídliště z Jižňáku přinesly černého kocourka Tomáška.8.3. jsme přijaly tříbarevnou Leničku, která jednoho dne přišla k jedné paní na dvůr a ve velkých mrazech tam pobývala asi 3 týdny.
Dále jsme vyzvedly a nechaly vykastrovat další dvě kočky z Bojanovic od téhož pána, u kterého jsme byly 1.3.
10.3. se na nás obrátila paní s prosbou o pomoc při umístění britského kocoura Žaka, kterého si nemůže nechat, protože se na stáří stěhuje do penzionu, kde nesmí být žádná zvířata. Pro Žaka jsme našly nový domov u jedné naší známé, které se ztratil kocour.
11.3. jsme odchytly a nechaly vykastrovat 2 kočky z Bažantic. Po kastraci jsme je vrátily zpět. 
12.3. přivezl manžel paní Malečkové z Unína bílozrzavého kocoura Boriska, který tam strádal opuštěný u jednoho domu a nikdo se o něj nestaral. Byl velmi hubený a nemocný.
Téhož dne jsme odchytly a nechaly vykastrovat jednu plachou kočku ze Strážnice.
13.3. jsme z Mikulčic od obchodu přivezly černého kocourka Míšu.
15.3. jsme odchytly a nechaly vykastrovat dva zrzavé kocoury z Lužic od školy, které jsme po kastraci vrátily zpět.
16.3. jsme nechaly vykastrovat jednu kočku z Perunské ulice a jednu kočku ze Strážnice. Obě byly plaché, a tak po kastraci putovaly zpět do původních lokalit.
17.3. jsme s odchyty v obou lokalitách pokračovaly a nechaly vykastrovat další dvě kočky na Perunské ulici a jednoho kocoura z Lužic.
19.3. a 22.3. jsme s odchyty pokračovaly v zahrádkách ve Štěpnici, kde jsme odchytly, nechaly vykastrovat a vrátily zpět čtyři kočky.
24.3. jsme nechaly vykastrovat 1 kočku ze Strážnice. I tu jsme po kastraci vrátily zpět.
25.3. jsme do stodoly ve Starém Podvorově umístily dva plaché kocoury Gobiho a Badyho. Koncem dubna byli vypuštěni a už chodí normálně ven.
28.3. proběhl odchyt a kastrace další plaché kočky z Perunské ulice.
30.3. se k naší známé v Bojanovicích připojil 6měsíční Arnoštek a šel s ní až domů.
31.3. jsme odchytly a nechaly vykastrovat jednu plachou kočku v Lužicích.

V březnu našli domov: Simba, Sep, Zulejka, Žako, Mikuláš, Pat, Fany, Pamela, Nany, Vojtíšek, Albert, Jonáška, Tifany, Max, Žako, Gobi, Bady.
Do depozit přijato: 7, umístěno: 17.Od ledna do konce března 2010 jsme

- přijaly celkem:

12 koček

- umístily celkem:

29 koček

- nechaly vykastrovat:

57 koček
(z toho 33 vráceno do
 původních lokalit)


K 4.5.2010 čeká v našich čtyřech depozitech na nový domov celkem 48 koček. Pro dalších cca 140 koček ve venkovních lokalitách zajišťujeme krmivo, které průběžně několikrát do týdne rozvážíme.

Počet přijatých koček je v tomto čtvrtletí oproti počtu umístěných koček optimisticky nízký. Je to však tím, že máme stále stopstav, a tak kromě nejakutnějších případů z Hodonína a bezprostředního okolí žádné nové kočky nepřijímáme. O to více se snažíme odchytávat a kastrovat venkovní kočky. Dobře však víme, že je to boj s větrnnými mlýny, neboť stačí 4 nevykastrované kočky, jejichž koťata skončí u nás, a budeme opět zaplněné. Proto všechny prosíme - KASTRUJTE!!! Argument, že kočka, která k Vám chodí na dvůr a Vy ji "jen" krmíte, není Vaše, neobstojí, protože to budete právě Vy, komu jednoho dne přivede svá koťata, o která se chtě nechtě budete muset postarat.

Závěrem velmi děkujeme za přízeň a pomoc všech, kteří naši činnost jakýmkoliv způsobem podporují. Moc dobře víme, že bez Vás bychom nemohly fungovat, a tak jsme za Vaši podporu velmi vděčné. Děkujeme!!!